Start arrow Historia
Historia szko造 Utw鏎z PDF Drukuj Pole znajomemu
Autor: Dyrektor Jacek Stelmaszewski   

Pierwsza szko豉 we wsi D帳kowice zosta豉 za這穎na w 1820 roku. Aktualnie istnieje niewiele dokumentów mówi帷ych o funkcjonowaniu szko造 w latach 1820 - 1931. 安iadcz o niej pojedyncze fakty oraz wzmianki w literaturze historyczno-pedagogicznej. W roku 1894 znajdowa豉 si na terenie starej wsi pomi璠zy Dolna a Górn koloni, w wynaj皻ym domu Wojciecha P豉chety. Zajmowa豉 izb po dawnej karczmie. Wynaj皻y budynek by bardzo zimny, niski i ciasny. ζwki w klasie by造 d逝gie, pi璚io-, sze軼ioosobowe. Zdarza這 si, 瞠 niektóre dzieci sta造 z braku miejsca. Nauka w szkole trwa豉 od pa寮ziernika do ko鎍a marca, czyli w okresie ustania prac polowych. W szkole uczono tabliczki mno瞠nia, j瞛yka rosyjskiego i religii. Praca domowa nie by豉 zadawana. Nauka trwa豉 prawie ca造 dzie z jedn przerw na obiad. Nauczycielk by豉 m這da dziewczyna - WIKTORIA POxSI垶KA, która uko鎍zy豉 progimnazjum w υwiczu. Do obwodu szkolnego nale瘸造 wówczas wsie D帳kowice Dolne i Górne, Ostrów, Pilaszków, Jamno oraz folwark rz康owy Rydwan. Nauczycielami w tej szkole byli tak瞠: Wi郾iowiecki i Ludwik Ozimek.

Pierwszego pa寮ziernika 1917 roku szko豉 w D帳kowicach zosta豉 przej皻a przez polsk administracj jako jednoklasowa (4 oddzia這wa), mieszana. ㄠcznie do szko造 ucz瘰zcza這 72 uczniów.
Od 1 wrze郾ia 1927 roku zosta豉 ona przekszta販ona w szko喚 dwuklasow - czterooddzia這w. Lekcje odbywa造 si wtedy w budynku szkolnym i wynaj皻ym u gospodarza Jana Milczarka. W latach 1916-1931 nauczycielami w tej szkole byli: Bronis豉wa Kali雟ka, Kazimierz Czugali雟ki, Antoni Drinka, Julian D逝go喚cki, Mieczys豉wa D逝go喚cka Maria Pawlicka, Zofia Krzy穎wska, Zdzis豉wa Kledzikówna. W roku 1931 szko豉 posiada豉 dwie sale lekcyjne o powierzchni u篡tkowej 44 m.

Wzrastaj帷a z roku na rok liczba dzieci i z造 stan techniczny dotychczasowych pomieszcze szkolnych wp造n掖 na decyzj w豉dz gminnych i powiatowych o wybudowaniu nowego budynku szkolnego. Zosta on wzniesiony w D、KOWICACH DOLNYCH, na gruntach nale膨cych do Katarzyny Gajewskiej i Franciszka Kopra. O lokalizacji szko造 w豉郾ie w D帳kowicach Dolnych zadecydowa fakt, 瞠 znajdowa豉 si ona przy gównej drodze pomi璠zy D帳kowicami Górnymi a Pilaszkowem, a wi璚 mi璠zy wsiami nale膨cymi do obwodu tej szko造. W 1932 roku w bardzo krótkim czasie staraniem ca貫j wsi (kosztem gminy) zosta豉 zbudowana nowa drewniana szko豉. Przy kopaniu fundamentów pracowa豉 równie m這dzie szkolna. W budynku mie軼i造 si dwie sale lekcyjne, mieszkanie jednopokojowe dla nauczyciela oraz niewielki korytarz. Zbudowano tak瞠 prowizoryczny budynek gospodarczy. Pierwszym kierownikiem nowo wybudowanej szko造 zosta D逝go喚cki. Do obwodu szkolnego nale瘸造 wsie: D帳kowice Górne, D帳kowice Dolne oraz Pilaszków.

W roku szkolnym 1935/36 kierownictwo przej掖 Adolf Tenus. Wtedy uporz康kowano oraz zagospodarowano teren wokó szko造, który do tej pory by ca趾owicie pusty. Za這穎no ogrodzenie, urz康zono boisko i ogródek szkolny. Zakupiono i posadzono 20 鈍ierków. W nast瘼nym roku szkolnym kierownikiem szko造 zosta Franciszek Zyto.

Dnia 15 listopada 1937 roku w zwi您ku z reorganizacj sieci szkolnej Publiczna Szko豉 Powszechna w D帳kowicach zosta豉 przemianowana na Publiczn Szko喚 Powszechn I stopnia. Prac w szkole na etacie nauczycielki przej窸a Józefa Zyto - 穎na kierownika szko造. Szko豉 nie tylko realizowa豉 proces dydaktyczny ale tak瞠 promieniowa豉 o鈍iat na wie, tak瞠 przez trosk o estetyczny wygl康 obiektu i terenu otaczaj帷ego szko喚. W roku 1939 przeprowadzono remont dachu, wybito trzcin i otynkowano 軼iany, pomalowano klasy oraz korytarz. Wokó szko造 posadzono kilka akacji i drzew owocowych. Ogrodzono ogródek warzywny, a na klombach posadzono kwiaty. W latach 1940/45 w豉dze niemieckie nie przerwa造 funkcjonowania szko造. Przerwy w nauce wyst瘼owa造 jedynie zim, gdy brak by這 opa逝. Obok zaj耩 lekcyjnych w szkole prowadzone by這 tak瞠 nauczanie tajne w prywatnych domach gospodarz: Wojciecha i Katarzyny Gajewskich, Antoniego i Agnieszki Gajdów. W latach 1940-1945 by造 dwie godziny nauki tajnej w tygodniu. Do wojska a pó幡iej do niewoli, zabrany zosta kierownik Zyto, który ju nie powróci do szko造. Jego miejsce zaj窸a Józefa Zyto. Wraz z nauczycielem Henrykiem Kafa雟kim pracowa豉 ona w D帳kowicach przez ca陰 okupacj.

Dzia豉nia wojenne w latach 1939-1945 nie wyrz康zi造 wielkich szkód w maj徠ku gminnym i szkolnym. Jednak w 1946 roku budynek szkolny wymaga remontu w du篡m zakresie. Prawie zupe軟ie zosta豉 zniszczona biblioteka szkolna. Ocala造 jedynie resztki ksi璕ozbioru ukryte u osób prywatnych. Po odzyskaniu niepodleg這軼i dotychczasowi nauczyciele zmieniaj miejsce pracy. Na ich miejsce przybywa Czes豉w Rudak z 穎n Walentyn. To on 1 wrze郾ia 1946 roku przej掖 funkcj kierownika szko造, która wówczas liczy豉 139 uczniów. By to bardzo wa積y rok dla mieszka鎍ów D帳kowic. W ramach przemian powojennych we wsi dokona si post瘼 cywilizacyjny. Wie zosta豉 zelektryfikowana, a tym samym w szkole pop造n掖 pr康 elektryczny. W 1947 roku zamontowano te tu g這郾ik radiow瞛這wy. Po wprowadzeniu w 1947 roku powszechnego obowi您ku nauki w 7 klasowej szkole podstawowej, szko豉 d帳kowicka boryka豉 si z du篡mi problemami lokalowymi. Zaj璚ia prowadzono w budynku w豉snym i wynaj皻ym u Wojciecha Gajewskiego.

W roku 1949 inspektor szkolny Aleksander Kwiatkowski wystosowa do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w υwiczu pismo kierownika Szko造 Podstawowej w D帳kowicach w sprawie rozbudowy szko造. Jeszcze w tym roku przyst徙iono do budowy budynku szkolnego i mieszkania nauczycielskiego. W rezultacie zosta造 dobudowane dwie murowane sale lekcyjne, pokój nauczycielski i ma造 korytarz. Szko豉 dysponowa豉 teraz czterema klasami o powierzchniach 41, 41, 30 i 30 metrów kwadratowych. Przeprowadzono te generalny remont starej szko造. Na podkre郵enie zas逝guje fakt, i wszystkie te prace zosta造 wykonane przy wspó逝dziale mieszka鎍ów wsi. Rodzice nie tylko pracowali bezp豉tnie, ale równie zakupili cz窷 materiaów i udost瘼nili swój sprz皻. W roku 1950 Czes豉w Rudak przeniós si wraz z rodzin do υdzi. Kierownictwo obj掖 po nim Józef Zimny. Zmieniaj si nauczyciele. W nast瘼nych latach prac w szkole podj窸y nast瘼uj帷e osoby: Henryka Sosnowska, Zofia Kotkowska, Daniel Galik, Stanis豉wa Ko鄂a, Stanis豉wa Wolska, Stanis豉wa Milczarek (od roku 1953 pe軟i豉 funkcj kierownika szko造), Agnieszka Dylik, Natalia Miko豉jczyk, (przej窸a obowi您ki kierownika szko造 od 1 listopada 1954 roku), Danuta Taczalska Barbara Razum, Natalia Rybus (obj窸a stanowisko kierownika szko造 od 1956 roku), Danuta Baranek, Halina Skie販zy雟ka, Janusz Ziemia鎍zyk, Wojciech Jefimko, S豉womir Jagodzi雟ki (od 1 wrze郾ia 1962 roku pe軟i funkcj kierownika szko造), Janina S瘯alska, Tytus Zi瑿owicz, Alicja Boczy雟ka.

Z dniem 1 wrze郾ia 1964 roku kierownikiem szko造 zosta豉 Agnieszka Dylik, dotychczasowa nauczycielka tej szko造. Funkcj t pe軟i豉 do czerwca 1965 roku. Wszyscy ci nauczyciele pracuj帷y w szkole w D帳kowicach przez d逝窺zy lub krótszy okres czasu, wykonywali ogrom prac na rzecz szko造 i 鈔odowiska. W roku 1965/66 funkcj kierownika szko造 obj掖 Henryk Becmer. Wspólnie z nim podj瘭i prac nauczyciele: Teresa Becmer, Michalina Kazanecka, Maria Mysura, Krzysztof Wi郾iewski, Jadwiga Kowalczyk. Szko豉 znajdowa豉 si w bardzo trudnej sytuacji lokalowej, bo realizowa豉 program o鄉ioklasowy, a proces lekcyjny realizowany by w czterech salach szkolnych i jednej wynaj皻ej. Zaj璚ia odbywa造 si na dwie zmiany. Dlatego te na jednym z zebra rodzicielskich zapad豉 decyzja o powi瘯szeniu kubatury budynku szko造. Zawi您ano Spo貫czny Komitet Rozbudowy Szko造 w sk豉dzie:
- Szczepan Kapu軼i雟ki - przewodnicz帷y
- Henryk Becmer - dyrektor szko造
- Tadeusz C豉pi雟ki za-ca przewodnicz帷ego
- Wac豉w Pawlata, Józef Tybu, Henryk P豉cheta, Tadeusz Gajewski, Jan Koper - cz這nkowie.
字odki finansowe na budow uzyskano z opodatkowania gospodarstw wsi, które nale瘸造 do obwodu szkolnego tj. D帳kowice Dolne, D帳kowice Górne, Pilaszków. Poparcia finansowego udzieli tak瞠 Urz康 Powiatowy w υwiczu oraz Pa雟twowy Zak豉d Wydobywania Kruszców tzw. \"眨irownia\". Rozbudow szko造 popar這 te Kuratorium O鈍iaty, które zobowi您a這 si wyposa篡 szko喚 w sprz皻y. Wiosn 1968 roku prace ruszy造 pe軟a par. W czasie robót budowlanych lekcje odbywa造 si w domach prywatnych gospodarzy: C豉pi雟kiego, Zwoli雟kiego i Fr帷zaka. Rodzice wykonywali spo貫cznie wszystkie prace. W豉snym transportem dowozili z trudem zdobyte materia造 (wówczas by造 na przydzia).

W maju 1970 roku prace zosta造 uko鎍zone. Szkol powi瘯szono o trzy izby lekcyjne, pracowni techniczn, pokój nauczycielski, gabinet kierownika, du篡 s這neczny korytarz i mieszkanie dla nauczyciela. Wybudowano tak瞠 od podstaw nowy budynek gospodarczy wraz z sanitariatami. Nie zdo豉no jednak przebudowa starej drewnianej cz窷ci szko造. Fakt ten nie umniejszy jednak rado軼i jaka panowa豉 w鈔ód ca貫j spo貫czno軼i d帳kowickiej i i pilaszkowskiej. 12 czerwca 1970 roku z okazji obchodów \"Dni υwicza i Ziemi υwickiej \"zosta oddany do u篡tku nowy budynek szkolny. W uroczysto軼i tej udzia wzi瘭i przedstawiciele powiatowych w豉dz partyjnych i administracji pa雟twowej oraz w豉dz o鈍iatowych.
Otwarcia rozbudowanej szko造 dokonali:
- W豉dys豉w Koczyw御 - wiceprzewodnicz帷y PPRN
- Eugeniusz Brysiak - inspektor o鈍iaty na powiat
- Józef Kapka - kierownik Wydzia逝 Wychowania Kultury i Sztuki oraz bezpo鈔edni organizatorzy inwestycji(przewodnicz帷y komitetu, dyrektor szko造, kierownik budowy Jan Malus). Imprez u鈍ietni造 wyst瘼y popularnego wówczas na Mazowszu \"Weso貫go Autobusu\" z W. Ka禦ierczakiem oraz wyst瘼y uczniów szko造, którzy przedstawili monta poetycko - muzyczny pt. \"Nasza Ojczyzna - nasz dom\", przygotowany pod kierunkiem Teresy Becmer i Michaliny Kazaneckiej.

W roku 1990 dyrektor szko造 Henryk Becmer po 25 latach owocnej pracy pedagogicznej, przeszed na zas逝穎n emerytur. Nowym dyrektorem zosta Jacek Stelmaszewski, wybrany spo鈔ód grona pedagogicznego tej szko造. Jako jeden z najm這dszych dyrektorów w historii naszego województwa - 27 letni - pr篹ny dyrektor rozpocz掖 nakre郵anie wizji rozwoju szko造. Szybko zebra wokó siebie ludzi przychylnych o鈍iacie. Nawi您a kontakty z czynnikami decyzyjymi w tym okresie i 1992 roku z Jego inicjatywy podj皻o si rozbudowy szko造 i remontu kapitalnego pozosta貫j cz窷ci. Powo豉no Spo貫czny Komitet Rozbudowy Szko造 Podstawowej w D帳kowicach, którego przewodnicz帷ym zosta Grzegorz Murawski. 字odki finansowe na inwestycj pozyskano z Kuratorium O鈍iaty w Skierniewicach, Gminy υwicz, zatrudniono firmy wykonawcze do wykonania prac remontowo - budowlanych, natomiast prace przy rozbiórce drewnianego budynku, prace porz康kowe i drobne prace monta穎we wykonano spo貫cznie przy pomocy mieszka鎍ów wsi D帳kowice Dolne, D帳kowice Górne, Pilaszków. Wykonano nast瘼uj帷e prace: - rozebrano star - drewnian cz窷 szko造, zbudowano od podstaw nowy budynek (przylegaj帷y do istniej帷ego), -odnowiono elewacj zewn皻rzn dotychczasowego budynku, naprawiono dach, -urz康zono now szatni szkoln z oddzielnymi \"boksami\" dla ka盥ej klasy, urz康zono nowe wewn皻rzne sanitariaty, - pomalowano wszystkie pomieszczenia szkolne, wybudowano kot這wni i za這穎no centralne ogrzewanie.
Ca豉 inwestycja trwa豉 9 miesi璚y - co by這 pierwszym wielkim sukcesem Dyrektora . W dniu 1 czerwca 1993 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej szko造. Uroczysto軼i po鈍i璚enia szko造 dokona Biskup υwicki Alojzy Orszulik. Odprawiona zosta豉 tak瞠 tego dnia msza 鈍i皻a, która odby豉 si na boisku szkolnym. Uroczysto嗆 u鈍ietnili tak瞠 swoj obecno軼i: Wojciech Szychowski - Wójt Gminy υwicz, El瘺ieta Sadowska - Dyrektor ds. inwestycji z Kuratorium O鈍iaty, El瘺ieta K這si雟ka - Dyrektor MZEAS υwicz, Stanis豉w Sobieszek - Dyrektor Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w υwiczu, Dyrektorzy szkó podstawowych Gminy υwicz: Barbara Gajda, Zenon Sokó, Alicja Gromek, Teresa Dro盥瞠wska, Bo瞠na S這mska.
W czerwcu 1994 roku odby si pierwszy konkurs na stanowisko Dyrektora Szko造 Podstawowej w D帳kowicach. Wygra ten konkurs - mgr Jacek Stelmaszewski
W roku 1997 dyrektor Stelmaszewski rozpocz掖 starania o wyposa瞠nie szko造 w sprz皻 komputerowy W chwili obecnej szko豉 posiada w豉sn pracowni komputerow. Zakupy komputerów mo磧iwe by造 dzi瘯i wielkiemu "軼iskaniu" bud瞠tu szkolnego i bardzo oszcz璠nemu gospodarowaniu 鈔odkami finansowymi, których zawsze by這 za ma這. Jednak dzi瘯i staraniom Pana Dyrektora uda這 si w trzy lata wyposa篡 pracownie w dziesi耩 stanowisk komputerowych. Nale篡 podkre郵i, ze wtedy nie by這 jeszcze 瘸dnych programów ministerialnych typu "Pracownia internetowa w ka盥ej szkole" itp.Bol帷zk szko造 nadal jest brak sali gimnastycznej, która jest marzeniem wszystkich dzieci, rodziców, nauczycieli jak i spo貫czno軼i lokalnej.
W roku 1999 szko豉 wchodzi w nowy ustrój szkolny jako 6 klasowa szko豉 podstawowa.
W czerwcu 1999 -Jacek Stelmaszewski wygrywa po raz drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Szko造 Podstawowej w D帳kowicach.
W roku 2000 ukaza si pierwszy numer gazetki uczniów "SZKOLNIAK", której za這篡cielem i opiekunem by Pan Dyrektor.

Nasz sztandar  Nasz sztandar

25 kwietnia 2001 r. uchwa陰 Rady Gminy w υwiczu szkole nadano imi BOHATERÓW WRZE吉IA. W dniu 16 wrze郾ia 2001 roku odby豉 si w szkole wielka uroczysto嗆 nadania szkole imienia. W鈔ód nas byli Bohaterowie Wrze郾ia - autentyczni 穎軟ierze kampanii wrze郾iowej 1939 roku: por. W豉dys豉w Matkowski, pp趾 Antonii ζwrynowicz,p趾. Zbigniew 圭ibor-Rylski, p趾 Zdzis豉w Dobromirski. Patronat nad uroczysto軼i obj掖 Minister Obrony Narodowej - Pan Bronis豉w Komorowski. Go軼ili鄉y przedstawicieli Kuratorium O鈍iaty w υdzi, Pan Minister Edukacji Narodowej - Edmundt Wittbrodt przys豉 specjalne pismo na t okoliczno嗆, jak równie Dowódca Wojsk L康owych - Gen. Edward Pietrzyk. Specjalne pismo przys豉 bp. Józef Zawitkowski, naszymi Go嗆mi byli senatorowie, pos這wie Rzeczypospolitej Polskiej - min. Pan Premier Janusz Tomaszewski, pose Tadeusz Gajda, Pan Starosta υwicki Cezary Dzier瞠k, Wójt Gminy υwicz - Andrzej Barylski. Specjaln opraw tej uroczysto軼i nada豉 Kompania Reprezentacyjna Wojsk L康owych z Orkiestr z Warszawy. By豉 uroczysta Msza Polowa, któr odprawi Ksi康z Proboszcz Parafii 安. Ducha w υwiczu - Franciszek Augusty雟ki.

 Pami徠kowa tablica

Szko豉 otrzyma豉 sztandar ods這ni皻o specjaln tablic upami皻niaj帷 to wspania貫 wydarzenia z historii naszej szko造. Atrakcj by豉 oryginalna armata wz.37 z 1939 roku wypo篡czona na ten dzie z Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy przy wielkiej uprzejmo軼i jej w豉軼iciela - Pana Jerzego Murgrabiego. W cz窷ci artystycznej wyst徙i造 trzy pokolenia naszych uczniów, a wiersze by造 specjalnie napisane na t okoliczno嗆 przez Pani Teres Becmer - nauczyciela - emeryta z tej szko造. Obecny by tak瞠 Pan Henryk Becmer - poprzedni - wieloletni dyrektor szko造. Kadra pedagogiczna wraz z Bohaterami Wrze郾ia uwieczni豉 si na pi瘯nym wspólnym zdj璚iu. By豉 telewizja, prasa, radio, poczet sztandarowy i... wojskowa grochówka, która przyjecha豉 specjalnie z jednostki wojskowej ze Skierniewic. Dwa dni pó幡iej nasz szko喚 odwiedzi Ordynariusz Diecezji υwickiej - Jego Eminencja - Ks. Bp Alojzy Orszulik, który równie chcia osobi軼ie uhonorowa nasz szko喚 z tej okazji swoj obecno軼i.


Pami徠kowe zdj璚ie z Bohaterami Wrze郾iaTo by這 najwi瘯sze wydarzenie o charakterze spo貫czno- wychowawczym w historii szko造 jakie uda這 si udokumentowa. Wielu ludzi dobrej woli pomaga這 w tych dniach Dyrektorowi szko造, który podj掖 si niebagatelnego wyzwania. Dzi瘯i temu wszystko si uda這. Na wiele lat zostanie w pami璚i uczniów , nauczycieli, rodziców i okolicznych wiosek ten deszczowy dzie, salwy honorowe, wzruszajace spotkania z Bohaterami Wrzesnia 1939r.Zapraszamy do Galerii zdj耩.

Rok 2002 przyniós tarcz szkoln i pierwszy egzamin zewn皻rzny szóstoklasistów. Od 2.04.2002 szko豉 posiada szybie 陰cze internetowe - SDI.
Rok 2002 by tak瞠 wielkim sukcesem zawodowym Dyrektora Szko造, który jako jeden z pierwszych w Gminie υwicz uzyska awans na stopie nauczyciela dyplomowanego i od czerwca tego roku zalicza si do elitarnej wtedy grupy 1% nauczycieli o tym statusie w Polsce.

Od 01.09.2003 rozpocz窸a si rozbudowa szko造 o modu sportowy - sal gimnastyczn z zapleczem sanitarnym oraz 鈍ietlic z kuchni. Od 01.09.2004 Szko豉 Podstawowa im. Bohaterów Wrze郾ia w D帳kowicach funkcjonuje w nowej formie wraz z sal gimnastyczn. Wymieniono tak瞠 dach na starej cz窷ci szko造 i unowocze郾iono instalacj elektryczn. Wieloletnie marzenie spo貫czno軼i szkolnej sie urzeczywistni這. Obecne warunki lokalowe szko造 zdecydowanie si poprawi造. W szkole znajdowa這 si wtedy 136 dzieci z baz dydaktyczn na 1200 metrach kwadratowych. Szko豉 otworzy豉 kolejny rozdzia swojej pi瘯nej historii. W galerii zdj耩 umi軼ili鄉y pami徠kowe zdj璚ia z uroczysto軼i otwarcia nowej sali gimnastycznej.

W maju 2004 roku og這szono konkurs na stanowisko Dyrektora Szko造 Podstawowej w D帳kowicach, który po raz trzeci wygrywa dotychczasowy Pan Dyrektor- mgr. Jacek Stelmaszewski.

W dniu 14.11.2004 roku odby豉 si premiera Hymnu Szko造. Autorem tekstu jest Teresa Becmer- emerytowana nauczycielka j. polskiego z naszej szko造. Premiera hymnu by豉 prezentem dla Naszej Ojczyzny z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodleg這軼i przez Polsk w 1918 roku. Licznie zgromadzeni mieszka鎍y wys逝chali szkolnego hymnu z wielkim wzruszeniem. Tekst Hymnu zamieszczamy na naszej stronie internetowej.


Papie Jan Pawe II2 kwietnia 2005 dla ka盥ego Polaka sta si dniem wa積ym. 妃ier najdro窺zego nam Ojca 安i皻ego Jana Paw豉 II sta豉 si tak瞠 dniem zapisanym w historii naszej szko造. W czasie 瘸這by narodowej wystawiona by豉 w specjalnym k帷iku po鈍i璚onym Naszemu Papie穎wi - ksi璕a pami徠kowa, gdzie umie軼i這 swe wpisy wielu uczniów, rodziców i mieszka鎍ów D帳kowic, Pilaszkowa, Otolic, Jastrz瑿i. Te kilkana軼ie dni 瘸這by narodowej pozwoli這 nam wszystkim zatrzyma si na chwil, przemy郵e co naprawd w 篡ciu jest wa積e, a co nie jest warte zabiegania. Uczestniczyli鄉y tak瞠 w specjalnych uroczysto軼iach 瘸這bnych w naszym mie軼ie. Rodzice, uczniowie , nauczyciele- wszyscy oddawali ho責 Najwi瘯szemu z Polaków. Zdj璚ia z tych dni zamieszczone s w naszej Galerii zdj耩. Postanowili鄉y w陰czy na sta貫 do szkolnych uroczysto嗆i dzie po鈍i璚ony Janowi Paw這wi II - jako Szkolny Dzie Papieski, który b璠ziemy obchodzi w dniu urodzin Karola Wojty造 - Papie瘸 Polaka.

Rok 2006 - najwy窺zy do tej pory wynik egzaminu zewn皻rznego klasy VI, która zaj窸a szóste miejsce w Powiecie υwickim.

Rok 2007 - to rok kompeksowej wizytacji szko造 - przyniós jej i Panu Dyrektorowi najwy窺z ocen. Byli鄉y dumni z tego,瞠 doceniono nasz wspólny ogromny wk豉d pracy i zaanga穎wanie w d捫eniu do celu.

W wakacje tego roku dokona si w szkole du篡 remont . Ca趾owicie odmienione zosta造 sanitariaty szkolne. Nowoczesno嗆 zawita豉 w sfer socjaln szko造. Pomalowano tak瞠 cz窷 pomieszcze lekcyjnych i korytarze.

1 wrze郾ia 2007 roku uczniowie przyszli do szko造 umundurowani w jednolity strój szkolny. Do tej pory stój uczniowski by dowolny.Od tego roku powraca stara tradycja ujednolicenia stroju uczniowskiego. W naszej szkole rodzice zdecydowali si na czerwon koszukl i granatow kurteczk.

W roku 2007 w naszej szkole rozpocz瘭i鄉y nauk dwóch j瞛yków obcych. Jeste鄉y jak do tej pory pierwsz i jedyn szko陰 w Gminie υwicz, w której uczniowie ucz si dwóch j瞛yków: j瞛yka angielskiego i j瞛yka niemieckiego.

1 wrze郾ia 2007 - to tak瞠 data uruchomienia pracowni internetowej SBS otrzymanej przez MEN , oraz uruchomienie Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej. Najnowszy sprz皻 komputerowy w naszej szkole!!!

1  wrze郾ia 2008 - uruchomiona zostaje najnowsza wersja szkolnej witryny internetowej. Zupe軟ie nowy image, wyposa穎na w nowoczesne narz璠zia do wymiany informacji, publikacji i kontaktu ze szko陰.

1 wrze郾ia 2011 - Szko豉 funkcjonuje w nowym obwodzie szkolnym w sk豉d którego wchodz obecnie miejscowo軼i: D帳kowice Dolne, D帳kowice Górne, Pilaszków ,Otolice, Szczudów, 安i帷e,Boche, Ostrów , Gu幡ia , Mystkowice, Jastrz瑿ia.